Har du innsikt i den økonomiske situasjonen til dine leietakere ?

  • Vil dine leietakere kunne betale leie de neste 3 årene?
  • Kjenner du dine leietakeres evne til å konvertere finansielt resultat til kontanter?
  • Hvor gode er dine leietakere I forhold til konkurrerende bedrifter i nærområdet?
  • Lar eierne overskuddet bli i bedriften?
  • Vil din leietaker portefølje være robust i de nest årene, eller må dere gjøre betydelige endringer i porteføljen?
  • Hvordan håndtere leietakere med betalingsproblemer?

Foredragsholdere:
Sven Krohn – Brækhus Dege
Bjørn Skare – ADVfinance

Vi har gleden av å invitere til gratis frokostseminar hos Brækhus Dege Advokatfirma i Sandvika.
Her kan du lære hvordan man enkelt kan analysere leietakerporteføljen på en profesjonell måte.


Torsdag, 7 september, 08.00 – 10.00
Enkel servering fra 08.00, foredrag fra 0830.
Advokatkontoret Brækhus Dege, Rådman Halmrasts vei 7, 1300 Sandvika

Påmelding: pal.brevik@advfinance.no