Korttids programmer

Tilpassede løsninger etter behov

Det finnes flere helt konkrete kortsiktige likviditetsløsninger i markedet for ditt selskap som du bør kjenne til:

  • NON-Recourse factoring/ Kontant “masse”-fordringskjøp
  • Recourse factoring/ Belåning av fordringer
  • Recourse “enkeltvise”fordringskjøp
  • Frigjøring av garantier/ Leiegaranti
  • Kassekreditt/ Innførselskreditt
  • Leasing
  • “Targetlån”
ADVfinance logo