Vi har i løpet av våren tilknyttet oss følgende Senior managere, Lars Christensen, Thom Løvås, Camilla Askemyr Hansen og Tord Ornum.

Lars har arbeidet som ligningsrevisor og skatterådgiver. Han har i tillegg mer enn 20 års erfaring som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende, med ansvar for forretningsutvikling, strategi og økonomistyring.

Thom har arbeidet som sertifisert bedriftsmegler og lobbyist for å bistå små til mellomstore bedrifter med å forbedre de finansielle vilkårene til daglig drift. Han har også selv lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og styreleder, både fra USA og Norge.

Camilla har de siste 10 årene arbeidet for en av de største distributørene av internasjonale merkevarer, med salgsstyrker i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Tord har arbeidet i mer enn 20 år med å skape handlefrihet for sine kunder gjennom å tilby tilpassede finansieringsavtaler når anskaffelser skal gjøres.

De vil alle jobbe ut fra vårt kontor i Larvik

Velkommen til oss.