Vi har i september knyttet til oss Marit F. Borg som assosiert partner.
Hun vil jobbe ut fra vårt kontor i Oslo.

Marit har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og mange års erfaring som banksjef og kredittsjef i ulike bank- og finansieringsselskaper.
Hun har bred erfaring fra eiendomsfinansiering relatert til boligutviklingsprosjekter, næringsbygg og rehabilitering av boligsameier og borettslag.

Hun har også bred erfaring fra tilrettelegging av likviditets- og investeringskreditter innenfor factoring, leasing og lån og har jobbet mye med prosjektfinansiering og verdivurdering av finansielle og operasjonelle anleggsinvesteringer