Vi har flyttet fra Asker inn til Oslo sentrum. Vår nye besøksadresse er Rådhusgata 28.
radhusgata_28

Bygningen vi har flyttet til er fra 1666, senere ombygd, kalt Røverborgen fra midt på 1800-tallet pga. studentene som bodde der. Karl Halfdan Schilling vokste opp i bygningen. Barokk forretningsgård, ark. Einar Engelstad.

I tillegg til kontoret i Oslo har vi også kontor i Larvik.