ADVance modellen

Assess, Develop and Value

ADVance er et strukturert og målrettet program for raskt å øke verdien i private selskaper.

SMC Finance sin samarbeidspartner ADVnor AS har bred erfaring i fra ledelse, drift, styrearbeid, selskaps- og verdiutvikling.

Hva gjør ADVance programmet?

  • Arbeider alltid på oppdrag i fra selskapets eiere
  • Setter selskapets verdiskapning i system
  • Fokuserer på de viktigste verdidriverne i selskapet
  • Forankrer vedtatte verdiutviklingsmål i driften
  • Sørger for nødvendige regnskapsmessige grep
  • Søker i investormiljøer i Norge og utlandet

Eksempler på hovedoppdrag kan være direkte og hurtig salg av selskapet. Alternativt utvikle selskapet med tanke på et senere salg. Eller kun bistand til å utvikle og ta ut potensialet i selskapet.

ADVance modellen
ADVfinance logo