3.desember 2019
DN-Gaselle-bilag

3.desember 2019

ADVfinance – Gasellebedrift 2019

Hvert år utnevner Dagens Næringsliv, sammen med sine partnere, Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter, og ADVfinance oppfyller kriteriene for å komme på Gasellelistene for 2019 . Det er bare en liten andel av norske bedrifter som oppnår å bli Gasellebedrifter.

For å komme på listen som Gasellebedrift må følgende kriterier oppfylles:
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap
gaselle-logo-black-small
30.oktober 2019

Senior managere i ADVfinance

Vi har i løpet av våren tilknyttet oss følgende Senior managere, Lars Christensen, Thom Løvås, Camilla Askemyr Hansen og Tord Ornum.

Lars har arbeidet som likningsrevisor og skatterådgiver. Han har i tillegg mer enn 20 års erfaring som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende, med ansvar for forretningsutvikling, strategi og økonomistyring.

Thom har arbeidet som sertifisert bedriftsmegler og lobbyist for å bistå små til mellomstore bedrifter med å forbedre de finansielle vilkårene til daglig drift. Han har også selv lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og styreleder, både fra USA og Norge.

Camilla har de siste 10 årene arbeidet for en av de største distributørene av internasjonale merkevarer, med salgsstyrker i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Tord har arbeidet i mer enn 20 år med å skape handlefrihet for sine kunder gjennom å tilby tilpassede finansieringsavtaler når anskaffelser skal gjøres.

De vil alle jobbe ut fra vårt kontor i Larvik

Velkommen til oss.
14.september 2018

Ny Senior manager i ADVfinance

Vi  har nå i august knyttet til oss ny Senior manager, Rune Ramberg.
Rune vil jobbe ut i fra vårt kontor i Larvik. Rune har arbeidet med prosjektering av eiendom og finansiering i en årrekke. Som investor,  rådgiver og sparringspartner for alle aktører i større eiendomsprosjekter.
I tillegg til hans selvstendige virke innenfor eiendomsmarkedet, har Rune i flere år har hatt stilling i som rådgiver i finansieringsbransjen. Vi ønsker Rune velkommen til oss.