Hvert år utnevner Dagens Næringsliv sammen med sine partnere Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter og ADVfinance oppfyller kriteriene for å komme på gasellelistene for 2019 . Det er bare en liten andel av norske bedrifter som oppnår å bli gasellebedrifter.

For å komme på listen som gasellebedrift må følgende kriterier oppfylles:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap