Styrk din likviditet

Vårt mål er å bidra til at det norske bedriftsmarkedet sikrer sin daglige drift gjennom å skaffe kunden de beste løsninger innenfor finansiering.
Prosessene omfatter både re-strukturering og re-finansiering, hvis formål med re-struktureringen er optimal finansiering.
ADVfinance gjennomfører søknads- og omstrukturerings prosesser for våre kunder og jobber daglig mot mange aktører i markedet som kan levere den løsningen som passer din bedrift. Vår ekspertise og gjennomføringsevne for å få ønsket og riktig finansieringsløsning på plass, gjør at ADVfinance er et riktig valg. I tillegg har vi utviklet systemer for raske prosesser og høy løsningsprosent på våre oppdrag.
Vi hjelper også våre kunder med å slette betalingsanmerkninger og forhandle inkasso saker.

Våre vanligste konsepter:

TOPPLINJEFINANSIERING

Virksomheten får bedret likviditeten og økonomisk handlingsrom.

 • Belåning av fordringer – factoring
 • Salg av enkelt fordringer
 • Salg av fordringsmassen
 • Varelager finansiering
 • Foretakskreditt
 • Varekjøpskreditt
 • Usikret likviditetsreserve inntil kr 1.000.000

LEASING, INVESTERINGSFINANSIERING

Med leasing frigjør virksomheten egenkapital ved å slippe kapitalkrevende investeringer.

 • Leasing, leie av bruksrett i 12-72 måneder
 • Alt av selskapets eiendeler +20%
 • Sales- leaseback på IT investeringer (hw, sw)
 • Langsiktige investerings lån

KASSEKREDITTER, DRIFTSKREDITTER

Dette er løsninger for bedrifter som vil ha en fleksibel finansiering av den daglige driften

 • Rammekreditter
 • Finansierer sesongvariasjoner
 • 12 måneders kreditt
 • Sikres med eiendeler, varelager, kausjon og fast
 • Ofte med alt pluss 3-5x
 • NYHET – Usikret likviditetsreserve inntil kr 500.000

EIERLÅN TIL BRUK I NÆRINGSVIRKSOMHET

Løsninger som gir tilgang til kapital gjennom virksomhetens eiere.

 • Kr. 100.000-700.000
 • Eierne låner inn til selskapet mot særskilt låneavtale
 • Langsiktig, avdragsfritt for eier
 • Moderat rente for eier
 • Marginal månedskostnad for eier
 • Oftest usikret og rask behandling
 • Kortsiktig, med risikorente for eier
 • Rask nedbetaling fra næringsvirksomheten

NØDLÅN I NÆRINGSVIRKSOMHET

Dette er lån som kan gis når kortsiktige finansielle utfordringer må løses.

 • Kr. 100.000-1.000.000 mot pant i aksjer eller eiendom
 • Svært høy rente
 • Kortsiktig 1-3 måneder

GARANTIER

Det er manger forskjellige garantier tilgjengelig i markedet. Felles for de fleste er at de vil frigjøre bundet kapital dersom selskapet har lagt kontantdepositum i bank. En garanti vil frigjøre kontantdepositum og har i stedet en månedlig eller årlig kostnad.

 • Husleiegarantier
 • Løyvegarantier
 • Forskuddsgaratier
 • Betalingsgarantier
 • Bustadsgarantier
 • Skattetrekksgarantier
 • Toll, innførselsgarantier

EIENDOMSFINANSIERING NÆRING

Få oversikt over hva som skal til for å gjennomføre eiendomsinvesteringen.

 • For-prosjekt som gir anbefalt konstruksjon
 • Egenkapitalanalyse
 • Prosjektets egenkapitalkrav kan komme fra kjøpers egen virksomhet eller investor
 • Om pengene hentes vil det kunne søkes om indikitativt tilbud fra finansieringsinstitusjon
 • Deretter hentes spesifisert investorkapital
 • Vårt prosjekt i separate to faser: Analyse og søknad

LÅN I BANK OG ANDRE BANKPRODUKTER

Vi er behjelpelige til å utarbeide og gjennomføre lånesøknader i banker over hele landet.

 • Utviklingsanalyse
 • Selskapspresentasjon
 • Utarbeide lånesøknad
 • Gjennomføre søknadsprosess
 • Bistå mot bank
Hand shake

Hva gjør vi?

ADVfinance forretningside er å skaffe kundene likviditet. Vi arbeider med etablerte , men også nystartede selskaper, og har gode kontakter inn i det nasjonale og internasjonale finansmarkedet.

Vi vet at det er mange selskaper har likviditetsutfordringer, fast eller periodevis, bl.a. i forbindelse at kunder og prosjekter krever lange betalingsbetingelser. Det som ofte er utfordringen, er at det i perioder med finansielle utfordringer er vanskelig å overbevise sin eksisterende bankforbindelse om å tilføre mer kapital. Det er i denne perioden man virkelig trenger banken på sin side.

Det finnes likevel løsninger, og mange av disse er av svært kortsiktig karakter. Det man imidlertid trenger å vite, er hvilke finansieringsinstrumenter som er tilgjengelige, hvilke som passer for ditt selskapet og ikke minst hva som skal til for at selskapet får tilgang til disse.

Vi i ADVfinance kjenner markedet og hvilke løsninger som til en hver tid er tilgjengelig.