ADVfinance team

Dag Haugen
Dag HaugenPartner/Daglig leder
Dag har arbeidet i en rekke banker og bankinstitusjoner. Han er utdannet Bankøkonom “Bachelor of bank administration” som er bankenes høyeste spesialutdannelse. Bankerfaringen omfatter, foruten kunderådgivning og kredittarbeid, opplæring på bankinterne ekspedisjons- og kredittsystemer. De siste årene har Dag arbeidet med kredittvurdering og konstruksjon av komplekse leasingløsninger. Dag har startet en rekke selskaper innenfor både IT/Data og Bank/Finans.
Kontakt: Mobil: +47 908 97 196
Pål Brevik
Pål BrevikPartner
Pål har gjennom sine lederstillinger i Norske og Amerikanske selskaper jobbet tett mot ledende investorselskaper for å utvide investeringsrammer for selskapene samt skape verdi for eierne og investorer. Han har mer en 20 års ledererfaring fra forskjellige bransjer og har i de siste 8 årene jobbet som rådgiver med blant annet restrukturering, kapitalisering og kommersielle prosesser.
Kontakt: Mobil: +47 916 43 414
Roger Berglie
Roger BergliePartner
Roger er utdannet jurist og har advokatbevilling. Han har erfaring som advokat fra advokatvirksomhet i Oslo og har i tillegg erfaring fra bank og finansiering. Fra 1996 har han drevet egen advokatpraksis i Larvik med fokus på blant annet bank, finans, kontrakt- og entrepriserett, eiendom og annen forretningsjuridisk bistand.
Brynjar Meling
Brynjar MelingPartner
Brynjar er advokat og har praktisert siden 1997. Han driver egen advokatpraksis med 11 advokater. Han har vært og er fortsatt forsvarer i en lang rekke større straffesaker. Brynjar er tidligere frelsesarmé soldat.
Bjørn Are Nielsen
Bjørn Are NielsenLeder administrasjon
Bjørn Are er leder og rådgiver for administrasjon hos oss.
Han har lang fartstid og bakgrunn fra administrative forvaltningsoppgaver i selskaper både innenfor privat næringsliv og finansieringssektoren.
Han forestår de endringsinitiativ som til enhver tid må iverksettes for å være i samsvar med aktuell lovgivning og ivaretar selskapets administrative oppgaver.
Kontakt: Mobil: +47 918 43 626
Lars Christensen
Lars ChristensenSenior Manager
Lars har arbeidet som ligningsrevisor og skatterådgiver.
Han har i tillegg mer enn 20 års erfaring som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende, med ansvar for forretningsutvikling, strategi og økonomistyring. Lars har utdannelse fra Skatteetatskolen, BI og HiOA.
Kontakt: Mobil: +47 905 05 430
Tom Augestad
Tom AugestadSenior Manager
Tom har arbeidet i mer enn 20 år som bedriftsrådgiver med spesialfelt innen økonomi og forretningsutvikling. Han har inngående erfaring bl.a. fra nytenkning og konseptutvikling, innovasjonsprosjekter og kapitalisering, endringsledelse og virksomhetsstyring samt lang styreerfaring. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og arbeider i hos oss som Senior Manager.
Kontakt: Mobil: +47 480 34 452
Harald Hansen
Harald HansenSenior Manager
Harald har arbeidet som gründer, eier og daglig leder i restaurant- og hotell bransjen i over 20 år. Deler av erfaringen har vært å levere tekniske løsninger til bransjen. De senere årene har Harald arbeidet som rådgiver og solgt finansielle løsninger til alle deler av det norske bedriftsmarkedet. Dette arbeidet er videreført i ADVfinance som senior manager.
Kontakt: Mobil: +47 458 05 433
Thom Løvaas
Thom LøvaasSenior Manager
Thom har arbeidet som sertifisert bedriftsmegler og lobbyist for å bistå små til mellomstore bedrifter med å forbedre de finansielle vilkårene til daglig drift.
Han har også selv lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og styreleder, både fra USA og Norge. Han har utdannelse fra St Cloud State University i USA og Universitet i Sør Øst Norge innen coaching og ledelse, samt prosjektledelse/endringsledelse.
Kontakt mobil: +47 478 11 141
Camilla Askemyr Hansen
Camilla Askemyr HansenSenior Manager
Camilla har de siste 10 årene arbeidet for en av de største distributørene av internasjonale merkevarer, med salgsstyrker i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hun har i Norge primært vært ute i markedet for å følge opp eksisterende kunder og på jakt etter nye kunder og salgsmuligheter. Hun har i et langt forretningsliv bygd viktige relasjoner til nye og eksisterende, fornøyde kunder. Camilla har evne til å fokusere og prioritere, og er proaktiv og oppsøkende overfor sine kunder.
Kontakt: Mobil: +47 918 47 820
Tord Ornum
Tord Ornum Senior Manager
Tord har arbeidet i mer enn 20 år med å skape handlefrihet for sine kunder gjennom å tilby tilpassede finansieringsavtaler når anskaffelser skal gjøres. Hans bidrag, foruten å finansiere selve anskaffelsen, har vært å sikre strukturer og korrekthet i avtalene samt å bistå til fordele avtalenes kostnader ned på divisjoner, regioner, avdelinger og helt ned på ansattnivå. Tord har de siste årene arbeidet som bedriftsrådgiver med spesialfelt innen finansiering, økonomi og forretningsutvikling. Han har stor brukerkompetanse innenfor ERP softwareløsningen SAP.
Kontakt: Mobil: +47 918 12 130
ADVfinance logo
Kontakt oss

Vårt team står til din rådighet.

Bruk oss, det vil lønne seg for deg og din bedrift!
Kontakt oss