Nyheter2017-06-29T12:50:11+01:00

Nyheter

ADVfinance – Gasellebedrift 2019

Hvert år utnevner Dagens Næringsliv sammen med sine partnere Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter og ADVfinance oppfyller kriteriene for å komme på gasellelistene for 2019 . Det er bare en liten andel av norske bedrifter som oppnår å bli gasellebedrifter.

For å komme på listen som gasellebedrift må følgende kriterier oppfylles:

  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million første år
  • Positivt samlet driftsresultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap

30 oktober, 2019|

Senior managere i ADVfinance

Vi har i løpet av våren tilknyttet oss følgende Senior managere, Lars Christensen, Thom Løvås, Camilla Askemyr Hansen og Tord Ornum.

Lars har arbeidet som ligningsrevisor og skatterådgiver. Han har i tillegg mer enn 20 års erfaring som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende, med ansvar for forretningsutvikling, strategi og økonomistyring.

Thom har arbeidet som sertifisert bedriftsmegler og lobbyist for å bistå små til mellomstore bedrifter med å forbedre de finansielle vilkårene til daglig drift. Han har også selv lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og styreleder, både fra USA og Norge.

Camilla har de siste 10 årene arbeidet for en av de største distributørene av internasjonale merkevarer, med salgsstyrker i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Tord har arbeidet i mer enn 20 år med å skape handlefrihet for sine kunder gjennom å tilby tilpassede finansieringsavtaler når anskaffelser skal gjøres.

De vil alle jobbe ut fra vårt kontor i Larvik

Velkommen til oss.

20 mai, 2019|

Ny assosiert partner i ADVfinance

Vi har i september knyttet til oss Marit F. Borg som assosiert partner.
Hun vil jobbe ut fra vårt kontor i Oslo.

Marit har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og mange års erfaring som banksjef og kredittsjef i ulike bank- og finansieringsselskaper.
Hun har bred erfaring fra eiendomsfinansiering relatert til boligutviklingsprosjekter, næringsbygg og rehabilitering av boligsameier og borettslag.

Hun har også bred erfaring fra tilrettelegging av likviditets- og investeringskreditter innenfor factoring, leasing og lån og har jobbet mye med prosjektfinansiering og verdivurdering av finansielle og operasjonelle anleggsinvesteringer

14 september, 2018|

Ny Senior manager i ADVfinance

Vi  har nå i august knyttet til oss ny Senior manager, Rune Ramberg.
Rune vil jobbe ut i fra vårt kontor i Larvik.

Rune har arbeidet med prosjektering av eiendom og finansiering i en årrekke. Som investor, som rådgiver og sparringspartner for alle aktører i større eiendomsprosjekter.
I tillegg til hans selvstendige virke innenfor eiendomsmarkedet har Rune i flere år har hatt stilling i som rådgiver i finansieringsbransjen.

Vi ønsker Rune velkommen til oss.

30 august, 2018|

Styrket styre i ADVfinance

På siste generalforsamling ble nytt styre valgt. I tillegg til sittende styre ble Brynjar Meling valgt inn som styremedlem. Brynjar er advokat og har praktisert siden 1997. Han driver egen advokatpraksis med 11 advokater. Han har vært og er fortsatt forsvarer i en lang rekke større straffesaker. Brynjar er tidligere frelsesarmé soldat.

På tidligere generalforsamling ble styret styrket med Roger Berglie. Roger er utdannet jurist og har advokatbevilling. Han har erfaring som advokat fra advokatvirksomhet i Oslo og har i tillegg erfaring fra bank og finansiering. Fra 1996 har han drevet egen advokatpraksis i Larvik med fokus på blant annet bank, finans, kontrakt- og entrepriserett, eiendom og annen forretningsjuridisk bistand.

Vi i er takknemlige for at disse dyktige menneskene har takket ja til å være med i styret og vi har stor tiltro til at de vil bidra til videreutviklingen av selskapet også på partnersiden.

7 juni, 2018|
ADVfinance logo