Nyheter2017-06-29T12:50:11+02:00

Nyheter

Senior managere i ADVfinance

Vi har i løpet av våren tilknyttet oss følgende Senior managere, Lars Christensen, Thom Løvås, Camilla Askemyr Hansen og Tord Ornum.

Lars har arbeidet som ligningsrevisor og skatterådgiver. Han har i tillegg mer enn 20 års erfaring som bedriftsleder og selvstendig næringsdrivende, med ansvar for forretningsutvikling, strategi og økonomistyring.

Thom har arbeidet som sertifisert bedriftsmegler og lobbyist for å bistå små til mellomstore bedrifter med å forbedre de finansielle vilkårene til daglig drift. Han har også selv lang erfaring som selvstendig næringsdrivende og styreleder, både fra USA og Norge.

Camilla har de siste 10 årene arbeidet for en av de største distributørene av internasjonale merkevarer, med salgsstyrker i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Tord har arbeidet i mer enn 20 år med å skape handlefrihet for sine kunder gjennom å tilby tilpassede finansieringsavtaler når anskaffelser skal gjøres.

De vil alle jobbe ut fra vårt kontor i Larvik

Velkommen til oss.

20 mai, 2019|

Ny assosiert partner i ADVfinance

Vi har i september knyttet til oss Marit F. Borg som assosiert partner.
Hun vil jobbe ut fra vårt kontor i Oslo.

Marit har en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI og mange års erfaring som banksjef og kredittsjef i ulike bank- og finansieringsselskaper.
Hun har bred erfaring fra eiendomsfinansiering relatert til boligutviklingsprosjekter, næringsbygg og rehabilitering av boligsameier og borettslag.

Hun har også bred erfaring fra tilrettelegging av likviditets- og investeringskreditter innenfor factoring, leasing og lån og har jobbet mye med prosjektfinansiering og verdivurdering av finansielle og operasjonelle anleggsinvesteringer

14 september, 2018|

Ny Senior manager i ADVfinance

Vi  har nå i august knyttet til oss ny Senior manager, Rune Ramberg.
Rune vil jobbe ut i fra vårt kontor i Larvik.

Rune har arbeidet med prosjektering av eiendom og finansiering i en årrekke. Som investor, som rådgiver og sparringspartner for alle aktører i større eiendomsprosjekter.
I tillegg til hans selvstendige virke innenfor eiendomsmarkedet har Rune i flere år har hatt stilling i som rådgiver i finansieringsbransjen.

Vi ønsker Rune velkommen til oss.

30 august, 2018|

Styrket styre i ADVfinance

På siste generalforsamling ble nytt styre valgt. I tillegg til sittende styre ble Brynjar Meling valgt inn som styremedlem. Brynjar er advokat og har praktisert siden 1997. Han driver egen advokatpraksis med 11 advokater. Han har vært og er fortsatt forsvarer i en lang rekke større straffesaker. Brynjar er tidligere frelsesarmé soldat.

På tidligere generalforsamling ble styret styrket med Roger Berglie. Roger er utdannet jurist og har advokatbevilling. Han har erfaring som advokat fra advokatvirksomhet i Oslo og har i tillegg erfaring fra bank og finansiering. Fra 1996 har han drevet egen advokatpraksis i Larvik med fokus på blant annet bank, finans, kontrakt- og entrepriserett, eiendom og annen forretningsjuridisk bistand.

Vi i er takknemlige for at disse dyktige menneskene har takket ja til å være med i styret og vi har stor tiltro til at de vil bidra til videreutviklingen av selskapet også på partnersiden.

7 juni, 2018|

Vi utvider med ny leder for administrasjon

Vi har nå knyttet til oss Bjørn Are Nielsen som leder administrasjon.

Han vil blant annet håndtere våre interne og eksterne prosesser samt overse og iverksette tiltak i samsvar med aktuell lovgivning.

Med lang bakgrunn fra administrative forvaltningsoppgaver i selskaper både innenfor finansieringssektoren og i det private næringslivet, vil Bjørn Are styrke vår organisasjon på en god måte også som resurs mot våre kunder, partnere og leverandører.

Vi ønsker Bjørn Are velkommen.

4 juni, 2018|
ADVfinance logo