ADVfinance hjelper bedrifter med å få den riktige finansieringsløsningen innvilget

Det kan være vanskelig for selskapsledelsen å holde seg orientert på hvilke finansierings- og garantiløsninger som er tilgjengelig i markedet til enhver tid og hva som faktisk skal til få å få dem innvilget. ADV Finance har sitt hovedfokus i nettopp det å være orientert om endringer i finansieringsmarkedet om hvem som leverer hvilke løsninger og kriteriene for innvilgelse.

Etablert høsten 2014 av et senior team internasjonale toppledere med spesialkompetanse og lang erfaring innenfor bank og finans.
Vårt hovedfokus er å levere våre tjenester til SMB markedet i Norge.
Våre programmer spenner i fra langsiktige til kortsiktige, og har gode og veletablerte kontakter til både det nasjonale og det internasjonale kapitalmarked.
Vi har kontorer i Oslo og Larvik med 11 konsulenter.
Vårt mål er å være det foretrukne konsulenthus for leveranse av finansieringsbistand i Norge.
Vi ble gasellebedrift 2019.

finance graph
ADVfinance logo